AFSCHEID 303SQN

Home » AFSCHEID 303SQN

Een jaar lang hebben wij als webmasters geprobeerd deze site voor het 303 (SAR) Squadron actueel te houden. Soms lukte dat, soms wat minder. We waren erg afhankelijk van inside information, en dat niet alleen. Wij wilden ook defensie niet ‘in de wielen rijden’.  Daar waren de contacten te close voor.

Het vertrek van de laatste AB-412 van de Vliegbasis Leeuwarden is de laatste informatie die wij op deze site hebben verstrekt. In de toekomst zullen wij u alleen nog via Facebook pagina SAR Leeuwarden informeren. Deze site blijft overigens nog online.

Mede namens U wensen wij de mannen en de vrouwen van het 303 SAR Squadron heel veel succes in hun nieuwe functies, inmiddels her en der verspreid over defensie, of ja zelfs daarbuiten!

SAR, bedankt voor de 55 mooie jaren!

Uw webmasters,

Frank Schuller en Piet Schram

Ere Penning 55 Jaar 303sqn

Als grote blijk van waardering overhandigt de Bevelhebber Luchtstrijdkrachten aan de Commandant SAR de (groeps) Erepenning Koninklijke Luchtmacht.